Verdienmodel door Footprint verlaging met reststromen