Betekenisvolle verbinding met de samenleving / Marketing van producten uit reststromen